Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

ZDRUŽENJE BIOENERGETIKOV SLOVENIJE
www.zdruzenje-bioenergetikov.si
e-pošta : zbios@email.si

SKUPŠČINA IN VOLITVE ČLANOV ZBIOS

Ob 10. obletnici našega Združenja smo v soboto 8.5.2004 imeli skupščino in redne volitve v organe ZBIOS. Skupščini je sledilo predavanje prof. dr. Mance Košir z naslovom "KOMUNICIRANJE JE ZDRAVLJENJE".

PROGRAM :

09.30
prihod in registracija
09.45
krajši kulturni program: izvaja literarni klub ŽAREK iz Brežic
10.00
pričetek skupščine:
 • pozdravni nagovor
 • izvolitev delovnega predsedstva
 • izvolitev organov skupščine (zapisnikar, verifikacijska komisija, komisija za sklepe, volilna komisija)
 • pregled in potrditev zapisnika 10.redne skupščine
 • poročila o delu organov ZBIOS
 • predstavitev programa dela kandidata za predsednika IO ZBIOS
 • VOLITVE
 • predlogi in potrditve
12.00-13.00
odmor za kosilo
13.00-15.00
predavanje in pogovor s prof. dr. Manco Košir, z naslovom: "KOMUNICIRANJE JE ZDRAVLJENJE".

Izhodišča za predavanje in pogovor s prof. dr. Manco Košir


»Vprašanje orientacije, vprašanje ciljev in smisla,
postaja glavno vprašanje naše eksistence.« Tine Hribar

Nelagodnosti postmoderne dobe dezorientiranih ljudi po Taylorju:

 1. Individualizem. Ljudje izbirajo svoje življenjske orientacije in strategije v skladu s svojo voljo, osredotočeni predvsem nase in ne na druge, zaradi česar nas vse manj skrbi za druge in za družbo.
 2. Primarnost instrumentalnega razuma. Računamo, kaj nam koristi, kako bomo zmanjšali stroške in prišli do čim višjih dobičkov. Merilo našega delovanja je (denarna) korist in ne človek kot oseba. Primer: tehnološka naravnanost sodobne medicine.
 3. Mehki despotizem. Paternalistično vladanje »skrbnikov«, nad katerimi imajo ljudje le malo nadzora. Zato pasivizacija državljanov, češ, »saj itak ne moremo nič storiti«. Pozicija aktivnega državljana je ogrožena, s tem pa tudi človekovo dostojanstvo.
Dodajam še četrto pomembno nelagodnost sodobnega časa:
 1. Dominacija podob množičnih občil. Česar ni v medijih, to (kot da) se ni zgodilo. Medijske podobe odločilno odlikujejo naše sampodobe, izbiro življenjskih stilov in vrednot. Mediji usmerjajo naše poglede, mišljenje, določajo teme pogovorov. Razsrediščeni subjekt brez cilja, orientacije, lastnih sanj, strasti, »postaja igralec samega sebe« (Kurz) in kopija medijskih slik.

Literatura:
 • Bauman, Z. 2001. The Individualized Society. Cambridge: Politiy Press.
 • Košir, M. 1998. Kako biti v času množičnih občil. V: Vzgoja in izobraževanje, 29,št.6. str.4-7.
 • Košir, M. 1999. Komunicirati ali kako graditi skupnost. V: Vzgoja in izobraževanje, 30, št. 3, str. 23-28.
 • Kurz, R. 2000. Svet kot volja in dizajn. Postmoderna levica in estetizacija krize. Ljubljana: Krtina.
 • Taylor, C. 2000. Nelagodna sodobnost. Ljubljana: Študentska založba.


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004