Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

14. redna Skupščina bioenergetikov Slovenije

Člani ZBIOS smo se v soboto 17. novembra 2007 zbrali na 14. redni Skupščin v GRC Zapolje pri Logatcu. Na Skupščini Združenja, ki jo je odprl in vodil predsednik IO ZBIOS g. Igor Končan, smo opravili letni pregled dela ter se dogovorili o nalogah za prihodnje leto. IO ZBIOS se je v iztekajočem letu največ ukvarjal s pripravo Zakona o zdravilstvu, manj pa z nalogami usposabljanja in izobraževanja novih kandidatov.

Novi Zakon o zdravilstvu je bil tudi osrednja tema Skupščine. Predstavitvi Zakona je sledila vsebinska razprava ter številna vprašanja članic in članov Združenja. Večino članstva je zanimalo kako bo urejen status bioenergetika oz. kako pridobiti naziv Zdravilec. Na vsa vprašanja ni bilo lahko odgovoriti. Kljub številnim pripombam, pa velja ugotovitev, da Zakon, za katerega si je Združenje prizadevalo več kot 13 let, zdaj imamo in ga treba sprejeti za »svojega«. Sledili bodo še nekateri podzakonski akti, ki bodo dodatno »razbistrili« normativno ureditev ter dejansko omogočili pridobitev statusa oz. licenco za Zdravilca. V naslednjem letu bo ustanovljena še Zdravilska zbornica, za katero močno upamo da bo v pomoč vsemu članstvu. Sliši se dobro ni kaj, vendar pot do cilja ne bo nič lažja kot do zdaj. Organi Združenja ter vse članice in člani skupaj se bomo morali še močno potruditi, da bomo dokončno uveljavili naše cilje. Skupščina Združenja ob tej priliki vabi tudi nekdanje člane ZBIOS, da se nam ponovno pridružijo in pomagajo pri uresničevanju skupnih nalog. Torej osrednje naloge IO oz. Združenja v celoti v prihodnjem letu bodo sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov in ureditev statusa članov Združenja (pridobitev licenc).

V letu 2008 načrtujemo tudi izobraževanje novih kandidatov za bioenergetike, veliko več pozornosti pa bomo namenili usposabljanju članstva Združenja. Zakon o zdravilstvu namreč med drugim določa, da bo opravljeno usposabljanje v določenem obdobju odločilni kriterij za podaljšanje licence Zdravilca Skupščina je na koncu potrdila popravke nekaj členov Statuta, tako, da je dokument ustrezno usklajen z izzivi današnjega časa. Prihodnje leto bo za ZBIOS tudi volilno leto, zato je g. Igor Končan povabil vse člane naj se odzovejo in v čimvečjem številu kandididrajo v organe Združenja.

Skupščina se je zaključila v prijetnem kramljanju ob dobri hrani na skupnem kosilu.


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004