Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

ZDRUŽENJE BIOENERGETIKOV SLOVENIJE
Ljubgojna 5, 1354 HORJUL
www.zdruzenje-bioenergetikov.si
e-pošta : zdruzenjebioenergetikov.si@gmail.si

18. SKUPŠČINA ZBIOS

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 18. Skupščine Združenja bioenergetikov Slovenije v soboto 25. novembra 2017 v Gostilni Rogovilc na Dunajski c. 370 Lj. - Črnuče, s pričetkom ob 13.00 uri.

DNEVNI RED:

13.00 do 13.30: Prihod in registracija
13.30 do 14.45: Pozdravni nagovor in kosilo
14.45 do 18.00: Skupščina ZBIOS
 • Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, volilna komisija* in komisija za sklepe)
 • Poročila o delu organov Združenja
  • predsednika IO (po pooblastilu Franci Knaflič)
  • finančno poročilo (Igor Končan)
  • poročilo nadzornega odbora (Miloš Miloševič)
  • poročilo častnega razsodišča (Pavla Šval Suban)
 • Posvet o nadaljnjem delu Združenja
  • uvod (Franci Knaflič)
  • razprava članic in članov Združenja
  • sklep o nadaljnjem delu Združenja
 • VARIANTA I. (odločitev na podlagi sklepa)*:
  • volitve organov Združenja
  • predstavitev novega vodstva in organov Združenja
  • obravnava in potrditev popravkov Statuta
  • naloge novega vodstva
 • VARIANTA II. (odločitev na podlagi sklepa)*:
  • zaključek delovanja Združenja: zakonske procedure za prenehanje in ukinitev Združenja: izvedba, odgovorne osebe, roki.
 • Razno

Na Skupščini bomo odločali o nadaljnjem delu oz. obstoju Združenja, zato bo vaša udeležba izjemno pomembna. V pričakovanju, da se Skupščine udeležimo v čimvečjem številu Vas, v imenu IO ZBIOS, prav lepo pozdravljam!

Po pooblastilu predsednika IO ZBIOS
Franci Knaflič

* Dnevni red bomo uskladili na podlagi sprejetih Sklepov Skupščine.


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004