Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

ZDRUŽENJE BIOENERGETIKOV SLOVENIJE
Ljubgojna 5, 1354 HORJUL
www.zdruzenje-bioenergetikov.si
e-pošta : zdruzenjebioenergetikov.si@gmail.si

17. REDNA SKUPŠČINA ZBIOS

Vabimo Vas, da se udeležite 17. volilne Skupščine Združenja bioenergetikov Slovenije, ki bo v soboto 16. novembra 2013 v Gostišču Bistra v Bistri pri Vrhniki, s pričetkom ob 9:30 uri.

PROGRAM:

09:00
Sestanek IO ZBIOS
09:00 do 9:30
Prihod in registracija ob rogljički, kavi, čaju

DNEVNI RED:

9:30 Pričetek skupščine:
 • Pozdravni nagovor
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Izvolitev organov skupščine (zapisnikar, verifikacijska komisija, komisija za sklepe)
 • Poročila o delu organov ZBIOS (poročilo predsednika IO, poročilo nadzornega odbora, finančno poročilo, poročilo častnega razsodišča)
 • Posvet - razprava članov ZBIOS:
  • stanje (razlogi za nedelovanje, vodenje Združenja, stanje članstva)
  • možnosti za nadaljevanje dela (usposabljanje, izobraževanje, vodenje)
  • statut (ideje ter predlogi za spremembe)
  • razprava udeležencev Skupščine
  • izhodišča za pripravo programa dela za novo vodstvo
  • naloge in sklepi
11:00 do 11:30 Volitve
11:30 do 13:00 Razno
13:00 Skupno kosilo

V upanju, da se skupščine udeližino v velikem številu, Vas v imenu IO ZBIOS lepo pozdravljam!

Predsednik IO ZBIOS
Igor J. Končan
041/281-942


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004