Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

ZDRUŽENJE BIOENERGETIKOV SLOVENIJE
Ljubgojna 5, 1354 HORJUL
www.zdruzenje-bioenergetikov.si
e-pošta : zbios@email.si

13. REDNA SKUPŠČINA ZBIOS

Vabimo Vas, da se udeležite 13. redne Skupščine našega Združenja bioenergetikov Slovenije v soboto 18. novembra 2006 v Hotelu Kongo & Casino d.d. Grosuplje (bivši Motel), s pričetkom ob 10:15 uri.

PROGRAM:

09:30 do 10:00
sestanek IO ZBIOS

DNEVNI RED:

10:00 do 10:15 prihod in registracija
10:15 pričetek skupščine:
  • pozdravni nagovor
  • izvolitev delovnega predsedstva
  • izvolitev organov skupščine (zapisnikar, verifikacijska komisija, komisija za sklepe)
  • pregled in potrditev zapisnika 12. redne skupščine
  • poročila o delu organov ZBIOS (poročilo predsednika IO, poročilo nadzornega odbora, finančno poročilo, poročilo častnega razsodišča)
11:00 do 12:00 zakon o zdravilstvu
12:00 do 12:15 premor
12:15 do 13:00 izobraževanje novih članov po programu ZBIOS
13:00 do 13:45 program dela v 2007, praktične delavnice članov ZBIOS
13:45 do 14:00 razno
14:00 Skupno kosilo

V želji, da se dobimo v čim večjem številu, se je IO ZBIOS odločil, da se vsem prisotnim članom ZBIOS na 13. skupščini prizna brezplačno kosilo.

Predsednik IO ZBIOS
Igor J. Končan
041/281-942


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004