Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

ZDRUŽENJE BIOENERGETIKOV SLOVENIJE
Ljubgojna 5, 1354 HORJUL
www.zdruzenje-bioenergetikov.si
e-pošta : zbios@email.si

12. REDNA SKUPŠČINA ZBIOS

Vabimo Vas, da se udeležite 12. redne Skupščine našega Združenja bioenergetikov Slovenije v soboto 22. oktobra 2005 v Hotelu Kongo & Casino d.d. Grosuplje (bivši Motel), s pričetkom ob 9.30 uri.

PROGRAM :

09:00 do 09:30
prihod in registracija
09:30 pričetek skupščine:
  • pozdravni nagovor
  • izvolitev delovnega predsedstva
  • izvolitev organov skupščine (zapisnikar, verifikacijska komisija, komisija za sklepe)
  • pregled in potrditev zapisnika 11. redne skupščine
  • poročila o delu organov ZBIOS (poročilo predsednika IO, poročilo nadzornega odbora, finančno poročilo, poročilo častnega razsodišča)
10:30 premor
10:45 predstavitev sodelovanja ZBIOS s sekcijo TNZ pri GZS
  • predstavitev sodelovanja ZBIOS pri pripravi Zakona o alternativni medicini na Ministrstvu za zdravje
  • predlogi in potrditve
11:45 do 12:45 odmor in kosilo
12:45 do 13:30 Predavanje kolegice Gabrijele Železnik, z naslovom: "Delo terapevta in težave, s katerimi se sooča pri delu"

Veseli bomo, če se boste odzvali v velikem številu!

Predsednik IO ZBIOS
Igor J. Končan

Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004