Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

O Združenju bioenergetikov Slovenije

Izkaznica

Sedež: Ljubgojna 5, 1354 Horjul
Poštni naslov: Ljubgojna 5, 1354 Horjul
e-naslov: zdruzenjebioenergetikov.si@gmail.com

Številka poslovnega računa pri
Novi Ljubljanski banki: 02012-0092454351

Kratka predstavitev

Nismo od včeraj, saj smo praznovali že 15. obletnico delovanja. Ustanovna skupščina Združenja bioenergetikov Slovenije (s kratico ZBIOS) je bila 16. aprila 1994 v Ljubljani in njen pobudnik je bil g. Milenko Roš.

Namen ustanovitve Združenja bioenergetikov Slovenije je bil v prepričanju, da bomo združeni lažje vzpostavili sodelovanje z drugimi komplementarnimi oblikami zdravljenja, predvsem pa z uradno medicino. Poleg tega smo želeli ob skupnih diskusijah krepiti strokovno znanje, ga izmenjavati in nadgrajevati. Glede na to, da je združenje v minulih trinajstih letih skrbelo za strokovno izpopolnjevanje svojih članov s številnimi predavanji, diskusijami, okroglimi mizami in praktičnimi prikazi zdravljenja, menimo, da je bilo v tem smislu narejeno veliko pozitivnega. Poleg tega je prav naše združenje v sodelovanju s torinskim Bios Piemonte, pripeljalo v Slovenijo prvo šolo bioenergije.

Kdo je lahko član združenja? Vsakdo, ki se ukvarja z bioenergijo in ima ustrezen certifikat o znanju in sposobnostih s področja bioenergije, ki ga s sklepom prizna Skupščina združenja.

Kaj nas sploh opredeljuje kot združenje? Združenje ima svoj Statut in Kodeks etike, poleg njiju pa še Poslovnik o delu skupščine združenja in Poslovnik dela častnega razsodišča. Skupščina je najvišji organ združenja in jo sestavljajo vsi redni člani združenja, sklicuje pa se vsaj enkrat letno. Izvršilni organ skupščine je Izvršni odbor ZBIOS. Smotrnost in skladnost dela organov in članov združenja s splošnimi akti, sklepi, načeli in koristmi združenja spremlja Nadzorni odbor. Častno razsodišče pa obravnava morebitne kršitve članov in organov združenja.

Člani združenja smo še posebej ponosni na svoj Kodeks etike, ki opredeljuje cilj delovanja bioenergetikov, njegov odnos do pacienta, odnos do kolegov bioenergetikov in združenja, odnos do uradne medicine ter do širše družbene skupnosti. V javnosti se lahko izkažemo s Člansko izkaznico in listino o članstvu v Združenju bioenergetikov Slovenije.

V teh letih delovanja smo bili bioenergetiki, združeni v Združenju bioenergetikov Slovenije, bolj kot navzven, usmerjeni navznoter, v svoje poklicno izgrajevanje in prečiščevanje. Zavedali smo se, da bomo močni le, če bomo navznoter čvrsti in zavezani visokim etičnim načelom. To je bil razlog, da smo se malo pojavljali v javnosti kot organizacija. Zdaj pa se zdi, da je čas počasi dozorel… Zato se vam želimo odpreti. Naše najvišje načelo je bilo in ostaja kvaliteta opravljanega dela.

Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004