Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Zakaj smo se odločili za ustanovitev Združenja bioenergetikov Slovenije?

Že pred mnogimi leti smo ugotavljali, da je potrebno združevanje bioenergetikov, če želimo uspešno delati. Naloga Združenja naj bi bila povezovanje bioenergetikov z namenom izmenjave spoznanj in nadaljnjega razvoja terapevtske sposobnosti s pomočjo bioenergije. Pri izvajanju te naloge sta oviri zlasti slabo poznavanje bioenergije s strani konvencionalne medicine in zakonska neurejenost.

V zadnjih petnajstih letih so se pričele pri nas množično pojavljati nove terapevtske metode, ki izhajajo večina iz tradicionalnih načinov zdravljenja narodov iz Daljnega vzhoda. Nekonvencionalne metode, ki se pri nas najpogosteje uporabljajo, so: bionergija, akupunktura, homeopatija, shiatsu masaža, refleksoterapija, dietoterapija, quigong.

Večina nekonvencionalnih terapij je zasnovanih na holizmu - človek je specifična, nedeljiva celota in kot tak sestavni del univerzalnega energetskega kontiniuma, kar je v nasprotju z ortodoksno medicino. Človek je po njej zaseben, v bistvu tipiziran in ločen od svoje okolice.

Pri ortodoksni medicini gre za nekakšno manipuliranje. Na eni strani je dominantni ekspert, na drugi bolnik, kot predmet obdelave. Pri bionergetskem tretmanu pa gre za srečanje dveh energetskih sistemov. Pri ortodoksni medicini gre za zdravljenje, ki se omejuje na zmanjšanje sistemov pri alternativni medicini pa gre za ponovno vzpostavljanje celovitosti, kar se tiče človeka samega in njegove komunikacije z zunanjim svetom.

V preteklosti smo bili priče bolj ali manj žolčnim razpravam o alternativni medicini, oziroma alternativnih oblikah zdravljenja. Medtem ko številni bolniki zatrjujejo, da jim je to zdravljenje pomagalo, ga uradna medicina odločno odklanja. Njen glavni odgovor je, da alternativno zdravljenje nima znanstvene podlage in ni znanstveno dokazano. Zdravniki in alternativci imajo enak namen - pomagati bolniku. Alternativni pristop in metode do bolnika se v marsičem razlikujejo od uradne medicine, vendar se ne izključujejo, kot hočejo nekateri prikazati.

Že takrat so se pokazale potrebe, da bi Zakon o zdravstvenih dejavnostih dopolnili z določilom, da se organizira Društvo za nekonvencionalno zdravljenje, ki bi izdajalo potrdila za izvajanje zdravilskih postopkov, spremljalo delo zdravilcev s strokovnega in etičnega dela in po potrebi tudi disciplinsko ukrepali.

Prag pri poskusnih raziskavah smo prestopili, žal pa do nadaljnjih raziskav ni prišlo, ker so bile prevelike težave pri pridobitvi soglasij. Treba bi bilo pridobiti soglasje predstojnika večje zdravstvene organizacije, potem pa šele Republiške komisije za medicinsko etična vprašanja.

Naše želje za uveljavitev in družbeno priznanje bioenergije so se okrepile zlasti zaradi ponavljajoče kritike o škodljivosti bioenergije, o šarlatanstvu in dobičkarstvu.

Ugotavljali smo, da bi uradna medicina morala imeti bolj razumevajoč odnos do vseh spremljevalcev njenih metod zdravljenja. Alternativno zdravljenje pa na žalost največkrat analizirajo le s poudarkom na napakah, ki se pojavljajo pri praktičnem delu, in se s tem izognejo širši polemiki o alternativnem zdravljenju in njegovem pomenu.


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004