Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Opomba: ta članek je bil napisan leta 2000, istega leta je bil objavljen v reviji Aura in reviji Misteriji.

Fenomen BIOENERGIJA skozi perspektivo Združenja bioenergetikov Slovenije

V sledečem prispevku želim predstaviti nekatera stališča o fenomenu bioenergija, ki jih ima izvršni odbor Združenja bioenergetikov Slovenije. Ob tem pa se zavedam, da bo to mnenje subjektivno. Bioenergijsko zdravljenje je pri nas prisotno približno 15-20 let. Širša laična javnost je takrat bioenergetike (bili so prava rariteta) večinoma nekritično glorificirala ali pa jih a priori zavračala. Pred desetimi leti je prišlo do prave erupcije novopečenih bioenergetikov. Tako je na tem področju nastal pravi kaos, katerega so okrepili še razni reiki mojstri in drugi misionarji iz tujine, ki so v našo deželo prinesli "luč" in "(od)rešitev". Prav gotovo so bili mnogi med njimi neproblematični in so premogli neko notranjo integriteto.

Kmalu zatem smo imeli v Sloveniji kar pestro ponudbo novodobnih uslug. Veliko mojstrov je tako, ne samo zdravilo bolezni, pač pa reševalo vse mogoče človeške tegobe, ob tem so nekateri "delali" celo vreme in mnoge druge stvari na ravni osebne manipulacije, ki naj bi bile sicer v domeni Boga – Narave.

Če se osredotočim zgolj na zdravljenje, ugotavljam, da je v tem času že vsaka bolj razgledana gospodinja naredila vsaj eno stopnjo reikija in se tako usposobila za zdravilko, ki priložnostno zdravi svoje bolehne prijateljice ali pa to opravlja celo poklicno. Pomagati drugim je vsekakor lepa lastnost, vendar pa se postavlja vprašanje kakovosti in namena pomoči.

Leta 1994 je skupina bioenergetikov v želji, da se kaotične razmere uredijo, ustanovilo Združenje bioenergetikov Slovenije (ZBIOS). Iniciator in prvi predsednik Milenko Roš, je v sodelovanju z italijanskim inštitutom organiziral preverjanje sposobnosti zdravljenja z bioenergijo in kdor je to uspešno opravil, je bil sprejet na enoletno šolanje. Po uspešnem zaključku šolanja se je bioenergetik lahko včlanil v ZBIOS.

Osnovni namen ZBIOS- a je bil povezovanje in izmenjava izkušenj med bioenergetiki, katerih število je v nekaj letih preseglo sto.

Sedanje vodstvo Združenja ugotavlja, da stvar nikdar ni povsem zaživela. Morda tudi zato, ker se večina članstva z bioenergijo ukvarja zgolj ljubiteljsko in zato člani nimajo interesa, da bi v organizacijo vlagali več časa in energije.

Po mojem mnenju je bistveni problem struktura članstva, ki je od izjemnih zdravilcev do osebnostno motenih in neurejenih članov, ki v javnosti kazijo podobo bioenergetikov. Jasno nam je, da se moramo najprej interno urediti in šele nato bo možnost dialoga z uradno medicino oz. državo glede priznavanja našega dela sploh mogoča.

Urediti je potrebno strukturo članstva v smislu eliminacije osebnostno neurejenih in povabiti k sodelovanju ali članstvu ljudi, ki imajo o svojem delu z bioenergijo ali zdravilstvom ustrezne reference. Želimo spremeniti in poenotiti tudi terminologijo in morda celo spremeniti ime bioenergetik, saj vemo da ni ustrezno, čeravno se je v našem prostoru že kar udomačilo. Nujno bi bilo stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in izvajanje supervizije dela bioenergetikov. Imamo svoj kodeks etike, ki bi ga morali še dopolniti v smislu minimalnih regulativ. Člani bi se morali zavedati, da ne smejo postavljati diagnoz, odsvetovati medicinskih ukrepov, se dotikati pacientov na neprimeren način in posiljevati le te s svojo filozofijo ali ideologijo.

Ko bomo realizirali naštete in še mnoge druge stvari, vidim možnost dialoga z medicino.

Sedaj je stališče uradne medicine do alternative zelo odklonilno, čeravno kar nekaj zdravnikov simpatizira z alternativno medicino ali pa se z njo celo ukvarjamo. Vzrokov, da ne pride do dialoga je več. Od kaotične in nediferencirane situacije na področju alternativne medicine do pritiskov farmacevtske industrije v uradni medicini itd.

Razumem svoje kolege zdravnike, da so v velikem številu a priori proti alternativni medicini. Medicina je znanost. Študij medicine je zelo zahteven in dolgotrajen, medtem ko zdravilci povečini nimajo nobene medicinske izobrazbe in zdravijo z metodami, katerih mehanizmi delovanja niso znanstveno pojasnjeni. Alternativne tehnike zdravljenja pa bazirajo predvsem na zaupanju v življenjske procese.

Gre za soočanje dveh različnih življenjskih principov, od katerih eden bazira na analizi in skepsi, drugi pa na intuiciji in zaupanju. Medicina je sedaj nekako v zlati dobi, saj uspešno zdravi neverjetno število bolezni. Problem pa je, ker je izrazito mehanistična in materialistična in je ob tem izgubila čut za psihološka in subtilnejša področja človeka. Na človeka gleda in ga obravnava kot višjega sesalca, ob tem pa pozablja, da je človek nedeljiva celota telesa, duše in duha. Človeka obravnava mimo njegovega osmišljevanja in glavna preokupacija je telesno zdravje in prolongiranje življenja.

To vrzel pa zapolnjuje alternativna medicina, ki vso pozornost obrača k človeku kot celoti in ga opominja, da je on glavni akter bolezni in zdravja in tako sam sebi najbližji zdravnik. Terminus alternativna medicina seveda ni adekvaten, čeravno je udomačen, saj le to pomeni da nadomesti uradno medicinsko zdravljenje. Bolj ustrezen izraz je komplementarna medicina, ki pomeni dopolnilo k že uradnemu zdravljenju in pričakovati je, da bo izraz alternativna medicina počasi izzvenel, kot se je to zgodilo v Angliji in večini evropskih držav.

Morda bomo s časom res dosegli ideal, ko si bosta uradna in komplementarna medicina podali roki za blagor bolnika. Kot zdravnik in bioenergetik z desetimi leti prakse ugotavljam, katere stvari so moteče in preprečujejo dosego omenjenega ideala.

Področje bioenergije je tako subtilno, subjektivno in celo misteriozno, da enotna doktrina praktično ni mogoča. Pravzaprav o bioenergiji ne vemo nič konkretnega. Ali je to energija, informacija ali neka višja naravna inteligenca? Nihče ne zna pojasniti mehanizmov delovanja, toda dejstvo je, da po bioenergijskem zdravljenju v telesu nastanejo pozitivne spremembe, ki so pogosto osupljive (regres tumorja, razbitje ledvičnih kamnov, itd.).

Tako občutljivo in neotipljivo področje pa je idealno za razne špekulante in manipulante. In slednji poskrbijo, da je zmeda še večja in da dobijo znanstveniki averzijo do pojma bioenergija.

Osebno sem bil prepričan, da so se zadeve v zadnjem času malo uredile. Toda ugotavljam svojo zmoto, kajti v zadnjem času smo priča raznim populističnim nastopom bioenergetikov ki so okupirali medije in neprepričljivo predavajo in razpravljajo. Verjetno je problem takšnih oseb prevelik ego in preslaba notranja integriteta in zato ne vidijo kakšne neumnosti počnejo.

Ko človek gleda takega omnipotentnega bioenergetika začuti, da za besedami velikokrat ni resnične vsebine. Absurdno je, da si nekdo pripne eksotično titulo doktor medicine – medicina alternativa in se pusti nazivati gospod doktor, saj je zavajajoče, ker se hote ali nehote predstavlja za zdravnika oz. strokovnjaka, čeravno ve, kakor tudi mnogi drugi, da se tak "doktorat" lahko kupi pri "strokovnjakinji" v Torinu za nekaj tisoč mark.

Tak naziv je bil ponujen tudi nekaterim mojim prijateljem (bioenergetikom), a nimajo potrebe po kupovanju nazivov. Problematično ali celo nevzdržno je, da bioenergetik in samooklicani nutricist predava o zdravi prehrani in idealni teži, sam pa ima kar nekaj vidno odvečnih kilogramov. Na reklamnem listu nekega bioenergetika sem prebral, da si pridržuje pravico pacienta poslati tudi k zdravniku ??!! Nekateri pa od pacientov zahtevajo (!!!) spremembo načina življenja. Morda je v omenjeni reklami šlo zgolj za neustrezno uporabo besed, pa vendar ...

Imamo pa seveda precej bioenergetikov ali zdravilcev, ki delujejo globoko, predano in odgovorno. Ti premorejo tudi zdravo mero kritičnosti do lastnih sposobnosti in dela. Pohvaliti velja tudi vse znanstvenike, ki so odprtega duha in raziskujejo področja komplementarne medicine, čeprav bi zavoljo tega utegnili zabresti v nerazumevanje in nemilost pri konzervativnih kolegih. V Sloveniji bi posebej izpostavil prof. Kononenka in njegove sodelavce in seveda še mnoge druge, ki vztrajno iščejo pot k združitvi uradne in komplementarne medicine.

Vsi na nek način iščemo svojo resnico in svoje mesto pod soncem. Pa naj bo to znanstvenik ali zdravilec. Pomembna je odgovornost in iskrenost do sebe in drugih. Zame je življenje učenje in kot pravi Osho: "Učite se od učiteljev, namišljenih mojstrov in pojdite naprej, vselej naprej ..."

Ivo Mohorič, dr. med.


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004