Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Katalog znanj

1. Ime tematskega sklopa: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA BIOENERGETIKA

2. Število ur in oblike izobraževalnega dela

Oblika izobraževalnega dela
Teorija Vaje Skupaj
30 90 120

3. Cilji tematskega sklopa

V teoretičnem delu izobraževanja udeleženec spozna osnove bioenergije:

 1. Pojem bioenergije,
 2. Zgodovina raziskovanja in zdravljenja z bioenergijo,
 3. Bioenergetski potencial,
 4. Človekovo energetsko polje,
 5. Glavni energetski centri človeka,
 6. Sistemi in tehnike bioenergetske obravnave,
 7. Spoznavanje omejitev pri izvajanju bioenergetske obravnave.
V praktičnih vajah se udeleženec nauči ustrezno urediti delovno mesto v skladu s higienskimi in estetskimi normami in razvije ustrezne sposobnosti:
 1. Spoznavanje odziva organizma preko svojih čutil in zaznav,
 2. Osebna priprava bioenergetika za izvajanje bioenergetske obravnave,
 3. Pristop k stranki,
 4. Načini izvajanja bioenergetske obravnave,
 5. Občutenje energetskih centrov (čaker),
 6. Občutenje stanja energetskega polja stranke,
 7. Izbor izvajanja bioenergetske obravnave,
 8. Spremljanje odzivov stranke.

4. Vsebine tematskega sklopa

VSEBINA CILJI
Pojem bioenergije
 • Pozna definicijo bioenergije,
 • Pozna različna poimenovanja bioenergije,
 • Pozna opredelitev pojma bioterapevt.
Zgodovina raziskovanja in zdravljenja z bioenergijo
 • Seznani se z uporabo bioenergije v preteklosti na različnih delih sveta,
 • Spozna rezultate in spoznanja novejših raziskav.
Bioenergetski potencial
 • Spozna razvrstitev in nivoje bioenergetskega potenciala,
 • Pozna načine razvijanja bioenergetskega potenciala.
Človekovo energetsko polje
 • Pozna energetska telesa človeka,
 • Pozna energetske pretoke v energetskem polju,
 • Pozna tehnike spodbujanja energetskih pretokov,
 • Pozna pomen energetskih blokad v energetskem polju.
Glavni energetski centri človeka
 • Seznani se s pojmom energetskega centra - čakre,
 • Pozna pregled glavnih čaker in njihovo lokacijo,
 • Pozna delovanje posameznih čaker in njihovo medsebojno povezavo,
 • Seznanjen je s psihološko-duhovnimi vidiki funkcij čaker,
 • Spozna vzroke nepravilnega in neharmoničnega delovanja čaker.
Sistemi in tehnike bioenergetske obravnave
 • Pozna etična načela bioenergetske obravnave,
 • Seznani se z različnimi pristopi k bioenergetski obravnavi,
 • Spozna tehnike bioenergetske obravnave po Zanatti,
 • Spozna tehnike bioenergetske obravnave po Lutowskem,
 • Seznani se s tehnikami bioenergetske obravnave po Brennanovi,
 • Seznani se s tehnikami bioenergetske obravnave po Sherwoodu.
Spoznavanje omejitev pri izvajanju bioenergetske obravnave
 • Spozna lastne omejitve pri izvajanju bioenergetske obravnave,
 • Seznani se z omejitvami stranke,
 • Spozna posebnosti priprave prostora (delavnega okolja) za izvajanje bioenergetske obravnave.
Spoznavanje odziva organizma preko svojih čutil in zaznav
 • Razvije sposobnost opazovanja govorice telesa stranke,
 • Razvije zaznavanje sprememb v bioenergetskem polju (toplo, mrzlo, praznina, pikanje, gomazenje, valovanje, …),
 • Razvije sposobnost zunajčutnih zaznav.
Osebna priprava bioenergetika za izvajanje bioenergetske obravnave
 • Zna pripraviti primeren prostor (delovno okolje) za izvajanje bioenergetske obravnave,
 • Zna vzdrževati lastno energetsko ravnovesje,
 • Zna izvajati fizične vaje in tehnike dihanja za krepitev lastnega energetskega polja,
 • Nauči se uporabljati tehnike sproščanja, vizualizacije, meditacije in drugih mentalnih tehnik za krepitev lastnega energetskega polja.
Pristop k stranki
 • Zna vzpostaviti dober stik s stranko,
 • Zna pridobiti potrebne informacije o namenu strankinega obiska,
 • Nauči se razložiti potek in predvideno trajanje bioenergetske obravnave na stranki razumljiv način,
 • Zna izdelati načrt bioenergetske obravnave,
 • Zna voditi evidenco o stranki,
 • Zna svetovati stranki primerne tehnike za vzdrževanje in krepitev bioenergetskega stanja po obravnavi,
 • Zna skrbeti za diskretnost pridobljenih podatkov o stranki.
Načini izvajanja bioenergetske obravnave
 • Zna izvajati tehnike bioenergetske obravnave po metodi Lutovskega,
 • Zna izvajati tehnike bioenergetske obravnave po metodi Zantte,
 • Pozna tehnike bioenergetske obravnave po metodi Brennan,
 • Pozna tehnike bioenergetske obravnave po metodi Sherwooda.
Občutenje energetskih centrov (čaker)
 • Zna ugotoviti energetsko stanje čaker,
 • Zna vzpostaviti energetsko ravnovesje čaker.
Občutenje stanja energetskega polja stranke
 • Zna ugotoviti stanje energetskega polja,
 • Zna ločiti med stanji eteričnega, čustvenega in miselnega polja ter pozna medsebojne povezave,
 • Zna vzpostaviti ravnovesje energetskega polja.
Izbor izvajanja bioenergetske obravnave
 • Na podlagi ugotovljenega energetskega stanja stranke zna izbrati ustrezno tehniko bioenergetske obravnave.
Spremljanje odzivov stranke
 • Zna spremljati odzive stranke med bioenergetsko obravnavo in se ustrezno odzvati,
 • Po zaključku bioenergetskih obravnav zna stranki priporočiti ustrezne načine za vzdrževanje bioenergetskega ravnovesja.

Osnovna literatura:

 • Arnaldo Zanatta: Priručnik-rečnik profesionalne pranoterapije, Beograd, 1989.
 • Boris Lutowsky: Lečenje bioenergijom, samozaložba, Beograd.
 • Barbara Ann Brennan: Moč zdravilnih rok, Ljubljana, 1995, (slovenski prevod), orig. 1987.
 • Milenko Roš: Bioenergija, skripta »Šola za bioenergijo«, 3. dopolnjena izdaja, Ljubljana, 1996.
 • Keith Sherwood: Umijeće isceljivanja, Samobor, 1986.

Dopolnilna literatura:

 • Boris Lutowsky: Kako postati bioterapeut, samozaložba, Beograd.
 • Barbara Ann Brennan: Prebujajoča svetloba, Ljubljana, 1996, (slovenski prevod).
 • Paul Solomon: Nasveti za zdravljenje, Nova Gorica, marec 2001.
 • Dr. R.G. Hammer: Vermachtnis einer neuer Medizin.


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004