Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Kako lahko postanete član združenja?

Redni član združenja lahko postane vsakdo, ki se ukvarja z bioenergijo in ima ustrezen certifikat o znanju in sposobnostih s področja bioenergije, ki ga s sklepom priznava skupščina združenja. (glej 8; 9; 10; 11; čl. statuta). Skupščina se sklicuje najmanj enkrat letno.

Kandidat za članstvo pošlje izvršnemu odboru:

  • Prošnjo za vstop,
  • Overjeno kopijo certifikata o znanju in sposobnostih s področja bioenergije, in
  • Izjavo, da je pripravljen spoštovati akte in sklepe združenja ter kodeks etike bioenergetikov.

Izvršni odbor seznani skupščino s certifikatom. Skupščina s sklepom prizna (ali zavrne) certifikat. Nato o prošnji odloči izvršni odbor s sklepom. Zoper negativni sklep izvršnega odbora ima kandidat pravico pritožbe na skupščino združenja.

Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004